Firemní časopis a newsletter od A do Z

Newsletter, který skutečně zaujme – jak ho vytvořit? Databáze zákazníků potřebuje motivátor – a to je čtivý newsletter!

Digitální a tištěný newslletter zvýší radikálně věrnost zákazníků ke značce– víte, jak ho vytvořit?

Tištěná a digitální periodika ve firemní komunikaci
 • Kreativní psaní atraktivních textů pro firemní a obecní periodika, newslettery, firemní materiály či PR články. Seznámíte se s atraktivním způsobem psaní žurnalistických žánrů, jako je  tisková zpráva, úvodník, fejeton, reportáž,  publicistické rubriky, rozhovor Poznáte, jak zapojit své kolegy či zákazníky do spolutvorby.

 

Cíle a přínosy – co se naučíte:

 • Poznáte základy žurnalistických žánrů a publicistiky, umělecké žánry
 • Osvojení a procvičení interaktivnosti a variability vedení rozhovoru – interview
 • Procvičení pod odborným vedením, pochopí a vyzkouší si na vlastní kůži jednotlivé žánry
 • Naučí se, jak se tvoří atraktivní obsah: titulek, jaký obrazový doprovod zvolit, co je to novinářská zkratka, jak funguje redakce a další užitečné poznatky pro nestudované a nezkušené žurnalisty
 • Zjistí, jak úspěšně šířit obsah na sociálních sítích

Obsah

l
 • Klíčové znalosti ve vedení a řízení firemního časopisu: organizace práce, koncepce a zaměření, žánrová pestrost, hodnocení a motivace kolektivu, struktura obsahu, grafika a typografie, korektury, redakční rada, uzávěrka
 • Návaznost na corporate identity – jednotný visuální styl
 • Firemní či obecní periodikum styly psaní
  – interní (důležitost vnitropodnikové komunikace, sdílení informací)
  -extern
  í (firemní propagace, informování zákazníků a nebo občanů..)
 • Jak dosáhnout pestrost žurnalistického projevu – publicistické, umělecké žánry
 • Zpráva jako začátek praxe / kdo, co, kdy, kde, jak a proč / – praktické cvičení, sestavení textu z připravených pasáží
 • Rozhovor jako nejpoužívanější interaktivní forma nejen v žurnalistice
 • Nácvik psaní konkrétních textů a výběr obrazovéílohy
 • Dobrý titulek je uměním jak zaujmout
 • Obrázek pomáhá zvýšit čtenost
 • Titulní stránka proč ji řešit
 • Důležité pojmy: autorizace, editace, korektura
 • Newsletter

Specifika šíření periodik v on-line světě – práce s databází

 • Proč jsou zásadní tiskové zprávy  – role PR
 • Etický kodex, ověření faktů a právo autorizace / bulvár a jeho hranice/
 • Firemní/obecní noviny či periodikum – závěrečné praktické cvičení: editorská tvorba vlastní stránky časopisu

Cílová skupina – komu kurz pomůže

 • Kurz pro všechny začínající a mírně pokročilé novináře, žurnalisty a redaktory, kteří vytvářejí firemní časopis nebo obecní periodikum, newsletter, zpravodaj či věstník v tištění i elektronické podobě.
 • Program je určen pro všechny pozice vyžadující psaní tvůrčích textů v rámci interní či externí komunikace: pro šéfredaktory a redaktory firemních či obecních periodik, vedoucí rubrik, tvůrce newsletterů, začínající žurnalisty a publicisty, tiskové mluvčí a PR specialisty.

Metody a techniky

 • Individuálníístup ke každému účastníkovi
 • Aplikace na segment podnikání daného účastníka
 • Aktivní trénink
 • Výklad obohacenýíklady z praxe
 • Klademe důraz na osobní zážitek praktická cvičení pro osvojení daného tématu, kde získáte okamžitě zpětnou vazbu
 • Vzájemná interaktivní diskuse účastníků, kde si vyměňují své zkušenosti

Časová náročnost

 • Tři dny, tedy 24 hodin workshopu
N

Cena akce:

 • 5000 Kč + DPH na jednu osobu a den školení
 • Kurz můžeme uspořádat jako firemní a stejně tak jako otevřený všem zájemcům
  Slevy dle počtu osob a celkového objemu závazně objednaných kurzů
  Celodenní akce přímo v prostorách klienta – nebo na přání v našem školícím centru
  Termín flexibilně stanovíme dle požadavků zájemce

Jak objednávat firemní marketingové kurzy

Uveďte prosím název firmy, předpokládaný počet účatníků a jejich pracovní pozice, předběžný termín, který Vám vyhovuje – případně specifické požadavky na obsah kurzu a jaká máte očekávání, co si od kurzu slibujete… Školení probíhá nejčastěji buď v prostorách klienta a nebo v našem školícím centru, případně dle dohody jinde. Objednávejte formou objednávkového formuláře, který naleznete níže, nebo zašlete email na: goodideas@goodideas.cz

Objednávejte zde: