Creative Consulting - marketingové konzultace a poradenství

Dobrá rada má v marketingu cenu zlata 

„Kdysi někdo pravil, že podfinancování v reklamě je jako koupit si lístek na půl cesty do Evropy. Utratíte sice peníze, ale nikdy se tam nedostanete.“

Morris Hite

Poradíme, jak dělat efektivně marketing, reklamu a vytvořit silnou značku – brand management

Správná marketingová strategie se pozná podle dobrých výsledků

Poradíme, jak zviditelnit svou značku na trhu a odlišit ji na první pohled od konkurence

Využijte naše konzultační a poradenské služby zaměřené na aplikaci do praxe

 • Poradíme, jak vytvořit silnou značku a jak o ni dlouhodobě pečovat
 • Vytvoříme komunikační strategii na základě marketingových a obchodních cílů a nebo zhodnotíme stávající strategie
 • Nezávisle zhodnotíme návrhy reklamních kampaní a posoudíme, zda skutečně osloví svou cílovou skupinu
 • Poradíme, jak dělat on-line marketing 
 • Dokážeme poradit, jak vytvořit  efektivní web stránky a zlepšit výkon stávajícího webu
 • Vybereme vhodné komunikační kanály, které za rozumnou cenu osloví skutečně efektivně zákazníky
 • Jsme poradci i pro oblast Public Relations – přpravíme firmu na řešení krizové komunikace
 • Zajistíme přípravu na krizovou komunikaci formou mediálního školení

Objednejte si analýzu komunikace své firmy na sociálních sítích 

Atraktivní obsah prodává – pradíme, jak zaujmout své cílové skupiny

 • Provedeme analýzu stávající komunikace na sociálních sítích – Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube… a doporučíme zlepšení 
 • Doporučíme, jak lépe oslovit zákazníky na sociálních sítích – Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube 
 • Social media management – poradíme, jak vytvářet obsah pro sociální sítě, který zaujme cílovou skupinu
 • Zajistíme na přání celoroční správu sociální sítě včetně vytváření obsahu a poradenství pro jeho tvorbu
 • Zajistíme na klíč video marketing – natáčení videa a psaní scénářů především pro YouTube kanál dané firmy
 • Rádi doporučíme vhodnou strategii pro video marketing a garantujeme kompletní tvorbu audiovisuální komunikace
 • Vytvoříme dlouhodobou strategii pro content marketing

10 zlatých pravidel jak realizovat reklamní kampaň, která prodává!

1. Vytvořte tým odborníků na marketing a reklamu a optimalisujte procesy

Nastavit interní firemní procesy je nutností a začátkem marketingové práce! Marketing a reklama je o harmonické spolupráci – je to naslouchání a vzájemná domluva. Pokud nenajdete a nevytvoříte silný tým a nebudete mít odvahu jít někdy i proti proudu… nečekejte zázračné výsledky. Reklama je umění perfekcionalismu — je to práce týmu, záleží na pečlivé mravenčí práci a na každém detailu, hlavní je dotáhnout projekt do úspěšného konce. Existují jen konkrétní projekty, které dělají konkrétní lidé.

2. Myslete strategicky

Reklama musí zapadat do Jednotné komunikační strategie dané značky, jedině tak můžete budovat cíleně pozici své značky na trhu a ve vědomí zákazníka. Reklama není ojedinělý výstřel do tmy, ale vždy součást celkové dlouhodobé strategie. Jedině integrovaná marketingová komunikace vytváří lepší obchodní výsledky.Definujeme společně skutečně reálné marketingové, obchodní a komunikační cíle – a vytvoříme cestu pro jejich realizaci.

3. Vyberte správnou cílovou skupinu a poznejte její hodnoty

Oslovujte jenom ty, kdo mají skutečně zájem o produkty a služby, které nabízíte! Neplýtvejte prostředky na oslovení těch, kdo zájem nemají. Kreativní řešení musí odpovídat věku, myšlení, chování, zájmům a hodnotám cílové skupiny. Poznejte a zkoumejte do detailů důvody spokojenosti a nespokojenosti zákazníků, to je jediná spolehlivá cesta pro udržení si věrnosti zákazníků k dané značce.

4. Najděte správná media – komunikační kanály

Vybírejte pečlivě media  – kampaň musí běžet v médiích skutečně sledovaných cílovou skupinou po dostatečně dlouhou dobu a musí být správně načasovaná na chvíli, kdy jsou spotřebitelé otevřeni vnímání. Nemá smysl vyhazovat eníze za neefektivní komunikaci – Internetový marketing lze dokonale měřit. Sociální sítě mají organický dosah zdarma!

5. Najděte skutečný benefit pro zákazníka – mluvte řečí zákazníka!

Sepište komplexní kreativní brief. Najděte jedno přesvědčivé klíčové sdělení, které dokáže motivovat cílovou skupinu — a toto sdělení budete v reklamě komunikovat. Nesmí to být nuda ani klišé, ale originální sdělení! Reklama není román, ale umění geniální zkratky!

6. Objevte originální kreativní myšlenku, která zaujme 

Jedině neotřelý nápad, příběh — vzbudí pozornost na první pohled, v prvním okamžiku. Buďte originální – dokážete se tak odlišit od konkurence. Pokud najdeme dobrý nápad, můžeme ho dále dlouhodobě rozvíjet jako příběh značky a jednotnou komunikační linku!

7. Dodržujte jednotný vizuální styl – corporate identity odliší značku na první pohled

Dodržujte pravidla corporate identity – reklamu lze snadno identifikovat jako komunikaci příslušející dané značce. Jinak zákazník danou firmu nepozná a může dát přednost konkurenci… Barevnost provozovny, obalu, firemních vozů – to vše pomáhá identfikaci značky na první pohled.

8. Definujte správnou výzvu k akci!

Definujte přesně výzvu ke konkrétní akci — ať už je to návštěva webu, volání do zákaznického centra, napsání e-mailu, objednání newsletteru, návštěva nejbližší prodejny, registrace… Musíte měřit, která výzva k akci nejvíce funguje na dané zákazníky – často to může být něco úplně jiného, než si firma myslí.

9. Stanovte odpovídající rozpočet a zdroje

Šetřete s rozvahou – nemá smysl přehnaně šetřit ani plýtvat. Potřebujete nejen finance, ale na prvním místě lidské zdroje, tedy schopné odborníky! Rozdíl mezi kreativní a nudnou reklamou znamená rozdíl ve výsledku – nuda nikoho nezaujme a neosloví!

10. Nezapomeňte na zpětnou vazbu – měřte výsledky a přínosy

Pokud nestanovíte předem marketingové a komunikační cíle reklamní kampaně, nelze měřit efektivitu reklamy a sledovat obchodní přínos. ROI neboli návratnost investicí je základem. Především optimalizace procesů při tvorbě reklamy může přinést velkou úsporu času a tedy snížit firemní náklady.

Využijte naše odborné poradenství a konzultace v oblasti reklamy a marketingu — máme 25 let praktických zkušeností

Pracujeme pro velké, střední a malé značky, pro začínající podnikatele a firmy – rádi děláme i pro neziskový sektor!

Napište nám poptávku na marketingové konzultace a nebo zavolejte na m: 777 189 108