Creative Consulting

Dobrá rada má v marketingu cenu zlata

„Kdysi někdo pravil, že podfinancování v reklamě je jako koupit si lístek na půl cesty do Evropy. Utratíte sice peníze, ale nikdy se tam nedostanete.“

Morris Hite

„Poradenství pro marketing a reklamu“

Správná marketingová strategie se pozná podle dobrých výsledků

Poradíme, jak odlišit a zviditelnit svou značku na trhu

Využijte naše konzultační a poradenské služby

  • Poradíme, jak vytvořit silnou značku a jak o ni dlouhodobě pečovat
  • Vytvoříme komunikační strategii na základě marketingových a obchodních cílů
  • Nezávisle zhodnotíme návrhy reklamních kampaní
  • Poradíme jak dělat online marketing, jak vytvořit  web stránky a jak oslovit zákazníky na sociálních sítích

10 zlatých pravidel jak realizovat reklamní kampaň, která prodává!

1. Vytvořte tým odborníků na marketing a reklamu

Nastavit interní firemní procesy je nutností a začátkem marketingové práce! Marketing a reklama je o harmonické spolupráci – je to naslouchání a vzájemná domluva. Pokud nenajdete a nevytvoříte silný tým a nebudete mít odvahu jít někdy i proti proudu… nikdy se k cíli nedostanete. Reklama je umění perfekcionalismu — je to práce týmu, záleží na pečlivé mravenčí práci a na každém detailu, hlavní je dotáhnout projekt do úspěšného konce. Existují jen konkrétní projekty, které dělají konkrétní lidé.

2. Myslete strategicky

Reklama musí zapadat do Jednotné komunikační strategie dané značky, jedině tak můžete budovat cíleně pozici své značky na trhu. Reklama není ojedinělý výstřel do tmy, ale vždy součást celkové dlouhodobé strategie. Jedině integrovaná marketingová komunikace vytváří lepší obchodní výsledky.Definujeme společně skutečně reálné marketingové, obchodní a komunikační cíle – a vytvoříme cestu pro jejich realizaci.

3. Vyberte správnou cílovou skupinu a poznejte její hodnoty

Oslovujte jenom ty, kdo mají skutečně zájem o produkty a služby, které nabízíte! Neplýtvejte prostředky na oslovení těch, kdo zájem nemají. Kreativní řešení musí odpovídat věku, myšlení, chování, zájmům a hodnotám cílové skupiny. Poznejte a zkoumejte do detailů důvody spokojenosti a nespokojenosti zákazníků, to je jediná spolehlivá cesta pro udržení si věrnosti zákazníků k dané značce.

4. Najděte správná media – komunikační kanály

Vybírejte pečlivě media  – kampaň musí běžet v médiích skutečně sledovaných cílovou skupinou po dostatečně dlouhou dobu a musí být správně načasovaná na chvíli, kdy jsou spotřebitelé otevřeni vnímání.

5. Najděte skutečný benefit pro zákazníka – mluvte řečí zákazníka!

Sepište komplexní kreativní brief. Najděte jedno přesvědčivé klíčové sdělení, které dokáže motivovat cílovou skupinu — a toto sdělení budete v reklamě komunikovat.

6. Objevte originální kreativní myšlenku, která zaujme

Jedině neotřelý nápad, příběh — vzbudí pozornost na první pohled, v prvním okamžiku. Buďte originální – dokážete se tak odlišit od konkurence. Pokud najdeme dobrý nápad, můžeme ho dále rozvíjet jako příběh značky…

7. Dodržujte jednotný vizuální styl – barevnost a grafický design!

Dodržujte pravidla corporate identity – reklamu lze snadno identifikovat jako komunikaci příslušející dané značce.

8. Definujte další krok, který by měl zákazník při komunikaci udělat

Definujte přesně výzvu ke konkrétní akci — ať už je to návštěva webu, volání do zákaznického centra, napsání e-mailu, objednání newsletteru, návštěva nejbližší prodejny, registrace…

9. Stanovte odpovídající rozpočet

Šetřete s rozvahou – nemá smysl přehnaně šetřit ani plýtvat.

10. Nezapomeňte na zpětnou vazbu – měřte efektivitu reklamní kampaně

Pokud nestanovíte předem marketingové a komunikační cíle reklamní kampaně, nelze měřit efektivitu reklamy a sledovat obchodní přínos. Vybírejte media s ohledem na možnosti měření efektivity – např. online marketing dává velmi precisní možnosti měření.

Využijte naše odborné poradenství v oblasti reklamy — máme 20 let zkušeností

Pracujeme pro velké, střední a malé značky, pro začínající podnikatele a firmy – i pro neziskový sektor!

Objednávejte zde: