Umění prezentace, umění prodeje

Naučte se úspěšně prodat sebe a svůj projekt či produkt/službu

Zjistíte, co vše je ztraceno v překladu mezi prodejcem a zákazníkem - tajemství úspěšné obchodní komunikace


„Nikdy nedostanete druhou šanci udělat první dojem.“

 

Umíte zaujmout, přesvědčit a prodat? Zákazník je v současnosti stále náročnější ve všech směrech, je náročný na cenu i na čas, na výkon i na péči a servis – roste globalisace a propojení trhů, Internet je s námi na každém kroku a tak si vše zákazníci snadno a rychle porovnají a ověří na vyhledávačích na Internetu.

Prodej se dnes stává stále náročnější kategorií, přesto existují jasná pravidla a principy, které vedou spolehlivě k obchodnímu úspěchu. Prezentujte myšlenky – zdůrazněte to hlavní! Pro svou prezentaci si osvojte strukturu, která vede přímo k cíli. Vžijte se do svých obchodních partnerů – vnímejte souvislosti. Naslouchejte! Dokážete svou prezentací strhnout posluchače a diváky na svou stranu? Naučte se nejsilnější prezentační a prodejní techniky a dovednosti!

 

 

Cíle a přínosy

 • Objevíte triky, jak přesvědčovat a prodávat
 • Naučíte se přesvědčit klienta, obchodního partnera, zákazníka či svého nadřízeného
 • Budete se učit užívat jasné a silné argumenty – prodávat klíčové benefity
 • Osvojíte si principy, jak cíleně vést diskuse a dialog
 • Poznáte techniky asertivity a jejich limity
 • Zjistíte, jak zvládat nátlak a manipulaci, problémového klienta a reklamace
 • Zlepšíte svou komunikaci v konfliktní situaci
 • Pochopíte principy komunikace a potom můžete prezentovat cokoliv potřebujete!
 • Podpoříte svou image a charisma

Koncentrace

 • Bdělost je podmínkou uvědomění
 • Techniky koncentrace
 • Relaxační techniky

Typologie osobnosti

 • Aktivita – pasivita
 • Racionální a iracionální jednání
 • Sféra hodnot, sféra zájmu a sféra vlivu

Emoční inteligence - moudrost a emoce

 • Co vše ovlivní emoce
 • Druhy emocí a jak s nimi pracovat
 • Jaké emoce využijeme na obchodním jednání a presentaci

Neverbální komunikace - řeč těla nelže

 • Etologie, nauka o chování zvířat – co máme společného
 • 2 základní typy chování člověka
 • Vzpřímené držení těla, pohyb a typy neverbální komunikace

Verbální komunikace - rétorika

 • Co musí znát dobrý řečník
 • Jak mluvit – výslovnost, modulace hlasu a důraz
 • Jak si hlídat čas

Presentace jako proces

 • Rozdělte si role při týmovém jednání – kdo co dělá a říká
 • Interní manuál jak vést obchodní jednání
 • Stanovte si pravidla hry

Příprava na obchodní jednání - konkurence

 • Poznejte svou konkurenci 
 • Využívejte pomůcky
 • Idea a forma – jak umíme presentovat své myšlenky a koncepty
 • Role visualisace

Vyprávějte příběh - storytelling

 • Struktura příběhu
 • Příběh – jak být stručný
 • Velké filmové příběhy

Struktura obchodního jednání - jak neminout svůj cíl

 • Jak získat a udržet pozornost
 • Navázání kontaktu se zákazníkem – budujeme osobní vztah
 • Zjišťování potřeb a přání zákazníka – podmínka úspěchu
 • Co znamená interaktivita, adaptabilita a improvizace 
t

Konflikt - jak to řešit

 • Jak reagovat na námitky
 • Argumentace, která vede k souhlasu
 • Umění zapojit klienta/zákazníka
N

Kritické body - prevence selhání

 • Nejčastější příčiny selhání
 • Ovládněte stress – nenechte se rozhodit!

Asertivita

 • 4 typy sociálního jednání
 • Kdy se vyplatí zůstat asertivní

Manipulace - jak se jí efektivně bránit

 • Klíč  k určování manipulátorů
 • Obrana proti manipulaci
 • Manipulátor v týmu

Budování charisma

 • Rozdíl mezi leadrem a managerem
 • Sociální sítě a naše komunikace
 • Jak si budovat svou image

Cílová skupina – komu kurz pomůže

 • Všichni, kdo potřebují efektivně prodávat
 • Marketing manageři a brand manageři, obchodníci a obchodní zástupci
 • Pracovníci a specialisté v oddělení marketing, obchod a komunikace
 • Všichni zadavatelé a tvůrci reklamy
 • Reklamní, komunikační agentury a grafická studia a kreativní shopy

Metody a techniky

 • Individuální přístup ke každému účastníkovi
 • Aplikace na segment podnikání daného účastníka
 • Aktivní trénink
 • Výklad obohacený příklady z praxe
 • Klademe důraz na osobní zážitek — praktická cvičení pro osvojení daného tématu, kde získáte okamžitě zpětnou vazbu
 • Vzájemná interaktivní diskuse účastníků, kde si vyměňují své zkušenosti

Časová náročnost

 • 2 dny, tedy 16 hodin workshopu
 • Termín stanovíme dle domluvy s klientem
N

Cena akce pro veřejné a firemní kurzy:

 • 4.000 Kč + DPH na jednu osobu a 1 den školení pro veřejný kurz otevřený všem zájemcům
 • Kurz můžeme uspořádat jako firemní a cenu stanovíme individuálně dle domluvy
 • Slevy dle počtu osob a celkového objemu závazně objednaných kurzů
 • Celodenní akce přímo v prostorách klienta – nebo na přání v našem školícím centru v Praze
 • Termín flexibilně stanovíme dle požadavků zájemce

Jak objednávat firemní kurzy prezenční i on-line - školíme soft skills i hard skills

Uveďte prosím název firmy, předpokládaný počet účatníků a jejich pracovní pozice, předběžný termín, který Vám vyhovuje – případně specifické požadavky na obsah kurzu a jaká máte očekávání, co si od kurzu slibujete…

 

Školení probíhá nejčastěji buď v prostorách klienta a nebo v našem školícím centru v Praze, případně dle dohody jinde.

Objednávejte, prosím, formou objednávkového formuláře, který naleznete níže a nebo zašlete e-mail na: vit.balousek@goodideas.cz

 

Školíme s radostí po celé ČR. Objednávejte zde a nebo volejte na m: 777 189 108