Firemní časopis a newsletter od A do Z

Newsletter a firemní časopis, který skutečně zaujme na první pohled – jak ho vytvořit? 

Firemní časopis/ newsletter zvýší radikálně věrnost zákazníků ke značce. Víte, jak dosáhnout jeho čtenost?

Tištěná a digitální periodika a firemní časopisy mají stále své místo v marketingové komunikaci a tvorbě značky - musíte mít ovšem to správné know how. V době digitální komunikace máte možnost mimořádně přesně měřit výsledky své firemní komunikace.

Seznámte se se zásadami tvorby firemních časopisů, které si najdou své věrné čtenáře! Poznáte, jak zapojit své kolegy či zákazníky do spolutvorby firemního časopisu a posílíte svou značku zaměstnavatele. Oslovte efektivně své zaměstnance i zákazníky, investice do firemního časopisu se opravdu vyplatí.

 

Cíle a přínosy – co se naučíte:

 • Budeme  krátce analyzovat stávající firemní časopisy, kter si účastníci vezmou sebou na školení
 • Naučíme se jak psát úspěšné e-maily – jaká je ideální struktura
 • Poznáte základy vhodných žurnalistických žánrů a publicistiky
 • Procvičíte si psaní textů pod odborným vedením
 • Naučíte se, jak se tvoří atraktivní obsah a jaké jsou jeho moderní formy, které skutečně osloví publikum
 • Zjistíte, jak úspěšně šířit obsah na sociálních sítích a dosáhnout organický dosah zdarma

Obsah

l
 • Interní procesy ve vedení a řízení firemního časopisu: organizace práce, koncepce a zaměření, žánrová pestrost, hodnocení a motivace kolektivu, struktura obsahu, grafika a typografie, korektury, redakční rada, uzávěrka
 • Návaznost na corporate identity – jednotný visuální styl dané značky
 • Kdo je publikum – segmentace cílové skupiny a její řeč
 • Dlouhodobá obsahová strategie – co chceme sdělit a proč
 • Firemní či obecní periodikum styly psaní
  – interní (důležitost vnitropodnikové komunikace, sdílení informací)
  -extern
  í (firemní propagace, informování zákazníků a nebo občanů..)
 • Jak dosáhnout pestrost žurnalistického projevu – publicistické, umělecké žánry
 • Zpráva jako začátek praxe / kdo, co, kdy, kde, jak a proč / – praktické cvičení, sestavení textu z připravených pasáží
 • Rozhovor jako nejpoužívanější interaktivní forma nejen v žurnalistice
 • Dobrý titulek je uměním jak zaujmout
 • Obrázek pomáhá zvýšit čtenost
 • Ingografika zaujme a bude sdílena na sociálních sítích
 • Titulní stránka proč ji řešit
 • Důležité pojmy: autorizace, editace, korektura
 • Kudy cesta nevede – na co si dávat pozor a proč to nedělat
 • Newsletter a měření výsledků – GoogleAnalytics a zpětná vazba
 • Praktické cvičení: analýza současného firemního časopisu 

Specifika šíření periodik v on-line světě – práce s databází

 • CRM a databáze – jak aktualizovat správně své kontakty
 • Jak získávat nové kontakty a oslovt nové zákazníky
 • GDPR není strašák
 • Etický kodex, ověření faktů a právo autorizace / bulvár a jeho hranice/
 • Proč a jak využít sociální sítě a na co si dávat pozor

Cílová skupina – komu kurz pomůže

 • Kurz pro všechny začínající a mírně pokročilé novináře, žurnalisty a redaktory, kteří vytvářejí firemní časopis nebo obecní periodikum, newsletter, zpravodaj či věstník v tištění i elektronické podobě
 • Program je určen pro všechny pozice vyžadující psaní tvůrčích textů v rámci interní či externí komunikace: pro šéfredaktory a redaktory firemních či obecních periodik, vedoucí rubrik, tvůrce newsletterů, začínající žurnalisty a publicisty, tiskové mluvčí a PR specialisty

Metody a techniky

 • Individuálníístup ke každému účastníkovi
 • Aplikace na segment podnikání daného účastníka
 • Aktivní trénink
 • Výklad obohacenýíklady z praxe
 • Klademe důraz na osobní zážitek praktická cvičení pro osvojení daného tématu, kde získáte okamžitě zpětnou vazbu
 • Vzájemná interaktivní diskuse účastníků, kde si vyměňují své zkušenosti

Časová náročnost

 • Tři dny, tedy 24 hodin workshopu
N

Cena akce:

 • 4.000 Kč + DPH na jednu osobu a den školení
 • Kurz můžeme uspořádat jako firemní a stejně tak jako otevřený všem zájemcům
  Slevy dle počtu osob a celkového objemu závazně objednaných kurzů
  Celodenní akce přímo v prostorách klienta – nebo na přání v našem školícím centru
  Termín flexibilně stanovíme dle požadavků zájemce

Jak objednávat firemní kurzy prezenční i on-line - školíme soft skills i hard skills

Uveďte prosím název firmy, předpokládaný počet účatníků a jejich pracovní pozice, předběžný termín, který Vám vyhovuje – případně specifické požadavky na obsah kurzu a jaká máte očekávání, co si od kurzu slibujete… Školení probíhá nejčastěji buď v prostorách klienta a nebo v našem školícím centru, případně dle dohody jinde. Objednávejte formou objednávkového formuláře, který naleznete níže – případně volejte na mobil: 777 189 108 a nebo zašlete e-mail na: vit.balousek@goodideas.cz

 

Školíme s radostí po celé ČR. Objednávejte zde a nebo volejte na m: 777 189 108